Syfte med Black history

Syftet med Black History

När det kommer till revolutionära idéer, revolutionära uppfinningar, innovation och kreativitet som kommer att förändra vårt sätt att leva, så pratar vi aldrig Afrika eller för den delen andra länder som inte uppmärksammas!

Det västerländska utbildningssystemet har genom historien bara uppskattat prestationerna från Europa och nekade de afrikanska bidrag så att de vita elevers kunskap om Afrika och afrikaner är begränsad till de vanliga stereotyperna som primitiva, vildar eller de underlägsna. De har blivit trodde att afrikan var stillastående innan européerna anlände, som hämtade civilisationen och utbildningen.

Skolsystemet, media och populärkulturen informerar oss hela tiden om att svarta människor bara existerade som slavar innan de träffade européerna. Och att även om européer invaderade deras land och gjorde dem till slavar, gav de dom på sätt och vis en stor tjänst till afrikanerna, eftersom de förde med sig civilisationens välsignelser. Liksom som att Afrikas historia och kunskap startades där, och för den delen fortsätter att vara så tills idag. Generellt sätt så stänger man oftast in Afrikas historia i perioden som berör slaveriet, kolonisering, krig eller fattigdom.

Svarta människor har reducerade till att se ut som om dom inte hade något med vetenskap att göra. Svarta är reducerade till att kasta en basketboll i ett hål, sparka en fotboll i ett nät, springa i ett lopp eller slå någon i ansiktet med boxningen. Alla typer av fysiska saker som inte har något att göra med intellektuellt eller andlighet, och alla andra saker som den ursprungliga människan gav till mänskligheten.

Vilka egenskaper är raserna bra på. Då hör man oftast: ”De svarta dansar bra, de sjunger bra, och att de är duktiga på sport…”

Samhället glömmer bort om de tusentals svarta vetenskapsmän och kvinnor som har existerat, både i modern tid och under antiken. Som John Henrik Clarke uttrycker det, ”Européerna började inte bara kolonisera det mesta av världen, men inledde också en systematisk kolonisering av information om världen.” Några europeiska och amerikanska forskare och författare, myndigheter i olika discipliner, började ”kolonisering av information” genom att ändra befintliga fakta om Afrika och afrikaner

Vi har aldrig fått en utbildning om afrikanska människor, vi bara fått lögner! Men sanningen är afrikaner kommer från ett gammalt folk, äldre än slaveriet, äldre än förtryck och äldre än Europa. Afrika är födelseplatsen för hela mänskligheten Allt startade med den originella människan på denna planet. Det var den originella mannen och kvinnan som skapade vetenskap med sina innovationer. Allt med civilisation som du känner till grundades i Afrika, utav den svarta människan som är både modern och fadern över den mänskliga civilisationens vagga.

Så länge vi sitter fast i den ideologi hos 1800-talets vetenskapsmän, så kommer aldrig den bilden om svarta människan aldrig att förändras. Den dagen då vetenskapsmän och uppfinnare av alla hudfärger kommer att finnas med i böcker och på affischer på skolans väggar så kanske saker och ting förändras. Men tyvärr kommer det inte att hända. Det är därför Texterinfo har introducerat Black History på denna hemsidan. Svarta människor har den äldsta och den största historia. Låt inte slaveriet eller koloniseringen vara det ända kapitlet du vet!

”Om hela befolkning fick en riktig utbildning, jag menar, om man gav den en sanning bild av historien och vad de svarta bidragit med, så tror jag många att de vita skulle ha större respekt för de svarta och se dem människor. Genom att veta vad den svarta bidragit med inom vetenskap och för civilisationen, så skulle den vota åtminstone delvis ge upp tanken om att den vore överlägsen.” – Malcolm X